top of page

Chính Sách Bảo Mật
 

Cập nhật lần cuối: [01/09/2023]
 

[Aviation Connect] ("chúng tôi", "của chúng tôi", hoặc "chúng ta") vận hành [www.aviationconnect.org] (trang web "Site"). Trang này cung cấp thông tin về các chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ người dùng trên trang web.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.
 

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin liên lạc khác từ bạn khi bạn đăng ký hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.
 

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ trên trang web

  • Liên hệ với bạn về các thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web

  • Phát triển nội dung và quảng cáo dành cho bạn


3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.


4. Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một phần các cookie nếu bạn muốn.


5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi chúng tôi đăng các thay đổi trên trang này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.


6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] hoặc thông qua thông tin liên lạc trên trang web.


www.aviationconnect.org
 

bottom of page